Regionalne Centrum Inicjatyw Społecznych

Powstało w 2011 roku. Jednak nasza działalność – pod różnymi szyldami – rozpoczęła się znacznie wcześniej.

W latach 2001-2009 prowadziliśmy popołudniowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Klubie Profilaktyki Środowiskowej w Żórawinie oraz zajmowaliśmy się organizacją wypoczynku i alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży ( kolonie, zimowisko, basen, narty, koncerty). Od 2008 roku prowadzimy grupę wolontariuszy „Puzzle”, działająca na rzecz środowiska lokalnego. Stworzyliśmy również Akademię Seniora działająca na terenie gminy Żórawina. W 2008 roku rozpoczęliśmy działalność związaną z produkcją medialną i audiowizualną oraz szkoleniową.

Chęć wspólnego działania skłoniła nas do powołania do życia Regionalnego Centrum Inicjatyw Społecznych i od 2011 roku działamy już wspólnie właśnie pod tym szyldem, jako organizacja pozarządowa.

Inicjatywy społeczne
Inicjatywy edukacyjne
Inicjatywy kulturalne
inicjatywy sportowe

Celem RCIS jest przede wszystkim, wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych oraz kulturalnych i sportowych, działalność na rzecz środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego i wolontariatu, promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Doświadczenie potrzebne do realizacji celów RCIS zdobywaliśmy organizując lub biorąc udział w wielu różnorodnych projektach. Wśród nich wyróżniają się:

letnie wyjazdy kolonijne
zimowiska i wyjazdy narciarskie
spotkania i szkolenia komputerowe w Akademii Seniora
szkolenia wizerunkowe i medialne
transmisje internetowe live z międzynarodowych wydarzeń sportowych
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Rockowo Rowerowa Żórawina
To Top