Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Tylko i wyłącznym administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Inicjatyw Społecznych ul. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 25 55-020 ŻÓRAWINA DOLNOŚLĄSKIE

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

W związku z organizacją obozów, kolonii i zimowisk dla dzieci oraz potrzeby kontaktu z Państwem, potrzebujemy Państwa danych, abyśmy wiedzieli jakie dziecko jedzie posiadali pełne dane w celu identyfikacji oraz przypisania do danych grup kolonijnych oraz możliwości kontaktu z Państwem.

Jakie dane przetwarzamy i po co?

 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej – w celu zawarcia umowy wystawienia faktur oraz komunikacji
 • Imię i nazwisko dziecka (uczestnika) – w celu informacji o uczestniku wyjazdu, personalizacji materiałów obozowych, informacji w umowie
 • Telefon – w celach kontaktowych z opiekunem uczestnika wyjazdu
 • Adres email – w celu podesłania umowy oraz kontaktu
 • Szkoła do której uczęszcza dziecko – w celu identyfikacji dziecka przypisania do grup podczas wyjazdu
 • Klasa – w celu przypisania do grup podczas wyjazdu
 • Data urodzenia – w celu przypisania do grup podczas wyjazdu
 • Wiek – w celu przypisania do grup podczas wyjazdu

Komu udostępniamy Twoje dane?

Dane wykorzystujemy jedynie w celu organizacji obozu kolonii bądź zimowisk. Dostęp do informacji mogą mieć jedynie osoby realizujące usługę m.in. operatorzy płatności, kurierzy, dostawcy usług informatycznych, ubezpieczyciela ( w wypadku ubezpieczania przez nas dziecka)

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane przechowujemy zgodnie z obowiązującymi prawami na terenie naszego kraju.

Jakie mają Państwo prawa?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • do usunięcia danych
 • do zmiany danych
 • do ograniczenia przetwarzania danych
 • do wniesienia skargi do organów
 • do dobrowolnego podania danych w formularzach kontaktowych

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, bądź chcą Państwo zmienić, dodać usunąć swoje dane osobowe prosimy o kontakt:

 • email: kontakt@rcis.org.pl
 • Stowarzyszenie Regionalne Centrum Inicjatyw Społecznych ul. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 25 55-020 ŻÓRAWINA DOLNOŚLĄSKIE
To Top