Aktualności

O stowarzyszeniu

Chęć do wspólnego działania skłoniła nas do powołania do życia Stowarzyszenia.
REGIONALNE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH powstało w 2011 roku.
Jednak naszą działalność prowadzimy już od kilkunastu lat pod wieloma szyldami. Zajmowaliśmy się
organizacją czasu dla dzieci i młodzieży a także seniorów. W ostatnich latach rozpoczęliśmy również
działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz podjęliśmy działania związane z warsztatami medialnymi.

Nasza działalność

Celem RCIS jest przede wszystkim, wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych oraz kulturalnych i sportowych, działalność na rzecz środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego i wolontariatu, promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Dlaczego my?

PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
DOŚWIADCZENIE
WYKWALIFIKOWANA KADRA
To Top